Tag Archive:   obaren

Vi blev ombedda att se över profilen på en av Stockholms mest kända bar. Obaren var redan ett, i Stockholm väl inarbetat varumärke
och det gjorde arbetet både roligt och till en stor utmaning. Vi ville inte skapa en profil som hamnar i ett fack utan ville ha ett
formspråk som speglar Obaren som den levande arena den är.

Obaren är Obaren. Symbolen är ett O. Ett levande O i rörelse.