1. Utforska
Vi undersöker och ställer en massa frågor om ditt företag, dina produkter, tjänster och bransch och tar reda på vad du vill åstadkomma. Målet med denna fas är att få en bra känsla och förståelse för din verksamhet, dina mål, konkurrenter och dina möjligheter.

2. Planera
Vi tar med oss det vi hittat och lärt oss och omarbetar detta till en plan. Vi definierar omfattning, budget, tidsramar och eventuella begränsningar. Vi samlar ihop det vi behöver för att kunna arbeta vidare mer konkret och strategiskt i en plan.

3. Skapa
Med en strategisk plan i vår hand går vi över till ritbordet – här hittar ny design och nya koncept sin form. Här skapar vi och silar idéer tills vi hittat den absolut bästa möjliga lösningen.

4. Bygga
Nu när vi har vår idé och vision utstakad, kan vi börja verkställa och nu faller alla bitar på plats.

5. Fortplanta
Nu granskar vi vårt projekt ännu en gång och testar och kvalitetssäkrar den i rätt målgrupper. När allt är flygfärdigt sjösätter vi projektet i dess naturliga miljö.

6. Förvalta
Projektet slutar inte vid lansering. Vi ritar vidare på kartan för fortsatta förbättringar längs vägen. Vi följer upp resultaten för att direkt kunna fundera vidare på hur vi ytterligare kan förbättra resultaten framöver.