OM OSS:

Lokko & Robson är en reklambyrå som även gillar PR och sociala medier! Vi hjälper företag och organisationer att sälja genom att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupp. 99% av all kommunikation handlar oftast i slutändan om att sälja någonting. Så förenklat paketerar vi produkter eller tjänster med budskap som går rakt in i hjärtat och placerar dessa i sitt rätta element. Reklam, design, PR, event, affärsutveckling eller webb – hos oss handlar allt om kommunikation. Genom att kombinera de mest effektiva kanalerna, erbjuder vi något som du ofta behöver både en reklambyrå och en PR-byrå till. Vi tror på det enkla och det som talar till hjärtat. Det är ingen omöjlig ekvation. När våra egna armar inte räcker till, så sträcker vi ut oss i vårt nätverk och tar in de bästa resurserna och anpassar arbetsgruppen så att det alltid blir bäst för just ditt uppdrag. Tillsammans har vi över 100 år sammanslagen erfarenhet av reklam och PR.

 

—————————————————–

ABOUT US:

Lokko & Robson is an advertising agency that likes PR and social media! We help companies and organizations sell by reaching out with the right message to the right target group. 99% of all communication is ultimately about selling something. To simplify, we package products or services with messages that go straight to the heart and place them in their right element. Advertising, design, PR, events, or business development  – with us everything is about communication. By combining the most effective channels, we offer something that you often need – both an advertising agency and a PR agency. We believe in the simple and in the things that speak to the heart. It is not an impossible equation. When our own arms are not enough, we stretch out in our network and take in the best resources and adapt the working group so that it always is best for your particular task. Together we have over 100 years of combined experience in advertising and public relations. Welcome to Lokko & Robson.