Archive for oktober 2009

Vi blev ombedda att se över profilen på en av Stockholms mest kända bar. Obaren var redan ett, i Stockholm väl inarbetat varumärke
och det gjorde arbetet både roligt och till en stor utmaning.

Läs mer